Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 25

Sala wyposażona jest w klimatyzację.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z pomocy audiowizualnych.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:
- komputerowy program do nauczania i egzaminowania;
- zestaw plansz poglądowych z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych;
- zestaw plansz poglądowych ze znakami i sygnałami drogowymi;
- tablice magnetyczne służące do symulacji ruchu drogowego na skrzyżowaniach i rondach;
- nowoczesny sprzęt do praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi, w tym 1 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 1 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, palarnię w pomieszczeniu obok,